top of page

Vi har mange idéer og drømme om projekter der kan realiseres i Friskoven! Nogle af projekterne er vi mere sikre på end andre og nogle af projekterne vil blive søsat hurtigere end andre.  Her er en lille oversigt over nogle af de drømme og idéer der er lagt an til.

Kantine og fælleskøkken

- Vi ønsker et stort industrikøkken, hvor beboere først og fremmest kan lave mad og spise sammen, men også et køkken hvor der kan produceres madvarer til salg i vores gårdbutik. Dette køkken kunne evt også være samlingssted for et større fødevarefællesskab af lokale producenter på Bornholm.

Mini savværk og træværksted

- Vi ønsker at udnytte det faktum at vi bor i og ejer 8 hektar skov. Her ønsker vi at kunne forarbejde træ og lave vores egen produktion af byggematerialer til bygninger, brugskunst, snedkerarbejde mv.

Skov og biodiversitet

- Samtidig med at vi ønsker at bruge og passe skoven, ønsker vi også at fremme biodiversitet og skovens egen vilde skønhed. Dette giver et sted at observere og lære af, finde ro og inspiration i, samt fremme respekt for skovens andre beboere og skoven selv.

Shelterplads og naturlegeplads

- En shelterplads i skoven, som også kan bruges af folk udefra, samt en drøm om en større naturlegeplads imellem træerne.

Økologisk selvforsyning:

- Et økologisk landbrug til at holde os selvforsynende med grøntsager.

- Skovhave til at holde os selvforsynende med bær, frugt mm.

- Dyrehold til at afgræsse og holde bevoksning nede samt forsyne os med æg, honning mm.

Kreative værksteder:

- Værksteder og ataliér skal fungere som refugier for kuntsnere og kreative sjæle og bidrage til den multifunktionelle og inspirerende landbosætning. 

Cafe og spillested:

- ​Den gamle Smedje står klar som forsamlingssted for beboere og folk udefra. Her ønsker vi intimkoncerter og performances udspille sig i en intimt og inspirerende setting. 

Gårdbutik:
- Friskovens beboere kan her sælge deres egne kreationer, produkter mm. 

Samlingssted for hjemmeskolere:

- Vi ønsker et samlingshus/læringscenter for hjemmeskole-familier på øen og i Friskoven.​

Bevægelsessal:

- En sal til bevægelse og fysisk udfoldelse. Her kan beboerne træne, starte deres egne aktivitetshold og børnene kan lege og udfordre deres fysiske formåen.  ​​

Biograf:

- Indendørs/udendørs biograf med plads til anderledes filmvisninger

Festivaler og events:

- Vi ønsker flere store og små tilbagevendende festivaler og events udspille sig på området. Vi ser gerne friskoven som et samlingssted for hele Bornholm og folk udefra. Festivaler der resonerer med herboende, men også giver genlyd udenfor Bornholm.

Nedenfor er et oversigtskort over matriklen og planlagte bebyggelser

1: Genopførsel af bolig 

2. Genopførsel af bolig

3. Værksted/skur i eksisterende bygning

4. Depot i eksisterende barak

5. Fællesområde i eksisterende barak

6. Udvidet fællesrum (indendørs legeområde)

7. 2 boliger i eksisterende barak (dele af barakken nedrives for mulighed for fritstående boliger og mere gennemgang)

8. 4 boliger i eksisterende barak

9. 3 boliger i eksisterende barak

10. Fælleshus i eksisterende barak med køkken og spisesal, mini savværk, kreative værksteder,, bevægelsessal, samlingssted for hjemmeskolefamilier mm.

11. Fælles skur i eksisterende bebyggelse

12. Område til frivillige

13. Fællesbygning i eksisterende bygning med mulighed for at drive erhverv som gårdbutik, cafe des lignende eller samlingssted for hjemmeskolefamilier

14. Område til opsætning af små "low impact" byggerier

15. 2 boliger i eksisterende dobbelt villa

16. Genopbygning af eksisterende bebyggelse til bolig

17. Fællesbygning i eksisterende bygning med mulighed for at drive erhverv som gårdbutik, cafe des lignende 

areal.png

Projekter

bottom of page